Digitale rekentest voor lager onderwijs
Logo Libaro

webapplicatie

Digitale rekentest voor lager onderwijs

Revalidatiecentrum Overleie

Logo

De Kortrijkse Rekentest werd volledig gedigitaliseerd met een interface ontworpen voor kinderen met een beperking. Het pakket straalt rust uit en is eenvoudig in gebruik. Kinderen met gehoorproblemen worden geholpen door de nieuwste spraaktechnologieën. De rekentest helpt rekenproblemen en rekenstoornissen (dyscalculie) bij kinderen beter te diagnosticeren en biedt een meerwaarde ten aanzien van de traditionele diagnostiek. KRTR is een perfecte partner voor leerkrachten en therapeuten.

Stadium