De rekenfeiten webapplicatie
Logo Libaro

webapplicatie

De rekenfeiten webapplicatie

Calcupal

Logo

Met de rekenfeiten webapplicatie word je een expert in snel en juist rekenen. Libaro digitaliseerde de wetenschappelijk onderbouwde oefenmethode om belangrijke rekenvaardigheden aan te leren. Rekenfeiten zijn berekeningen die volledig geautomatiseerd dan wel gememoriseerd zijn, zoals optellingen en aftrekkingen tot 20 en de tafels. Zonder deze rekenvaardigheid blijf je twijfelend en traag rekenen. Zowel kinderen met als zonder rekenproblemen hebben baat bij een goede uitbouw van deze rekenbasis.

Met de web applicatie kunnen verschillende types testen gemaakt worden. Op die testen kan men vervolgens oefeningen maken die rekening houden met de resultaten van de test. Telkens met een uitgebreide resultaten analyse die geprint, geëxporteerd of uitgewisseld kan worden. Met slimme algoritmes worden oefenkaarten gecreëerd uit de resultaten van het kind. Deze oefenkaarten bevatten enkel de aspecten waar het kind nog in moet verbeteren.

Een begeleider heeft verschillende kinderen aan hem gekoppeld. Deze kinderen kunnen ook aan meerdere begeleiders gekoppeld worden. Zo kan er heel nauwkeurig bepaald worden wie welke informatie heeft. Zo kunnen zowel de ouders, als de school en therapeuten toegang hebben tot een kind. Een klant betaalt exact voor wat hij gebruikt. Dit houdt in dat er een licentie genomen worden per organisatie met daarin het aantal begeleiders dat ze nodig hebben.

Stadium

Benieuwd naar het eindresultaat?