Blog

Master vs Professionele bachelor in de informatica sector

Master vs Professionele bachelor in de informatica sector

Nagenoeg iedereen heeft zich wel eens afgevraagd wat het verschil is tussen een professionele bachelor en een master. Het verschil in opleidingskwaliteit, moeilijkheidsgraad, effectieve kennis en carrièremogelijkheden. Uit ervaring kunnen we de verschillen goed inschatten in de IT sector, u bent vrij om deze vaststellingen te veralgemenen naar andere richtingen.

Algemene verschillen
We beginnen met de algemene verschillen tussen beide type opleidingen. Beide type opleidingen starten met een bachelor opleiding die drie jaar duurt. De ene een professionele en de andere een academische bachelor. Bij de professionele bachelor ontvangt de student zijn diploma na deze drie jaar; bij een academische krijgt de student de toelating te starten met het mastertraject. Bij een mastertraject van één jaar wordt de student een ‘gewone’ master, bij twee jaar krijgt hij de titel burgerlijk ingenieur.

Professionele bachelor
Richtingen zoals Toegepaste Informatica geven een opleiding die gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden en het in praktijk brengen van kennis. Van verschillende programmeertalen wordt een degelijke basiskennis aangeleerd en van belangrijke softwarepakketten wordt werking uitgebreid ingeoefend. Welke technologieën onderwezen worden verschilt nog veel van school tot school. Veel studietrajecten bevatten nog verouderde systemen en programmeertalen. Voorstanders zeggen dat die traditionele technologieën een basis vormen van goede informatica kennis. Wij zijn van mening dit ervoor zorgt dat de student een achterstand heeft bij toetreding tot de arbeidsmarkt die hij sowieso mag inhalen in de eerste jaren na de studies. Er wordt ook aandacht gegeven aan talen, wiskunde, statistiek en economie maar dit is relatief beperkt in vergelijking met andere opleidingen. Op het einde van de opleiding is de student goed voorbereid voor een job als ontwikkelaar. Het is dan ook geen grote uitdaging een job te vinden met een degelijk loon een mooie extra voordelen. Het komt erg veel voor dat de student een jobaanbieding krijgt bij zijn stageplaats of een job kiest die hetzelfde werk omvat als hetgeen hij moest doen voor zijn stage of eindwerk.

Master
Een masteropleiding onderscheidt zich in het feit dat het erg theoretisch gericht is. Tijdens de academische bachelor wordt er algemene kennis ontwikkeld binnen de informatica. Er wordt dus ook gewerkt aan programmeertechnieken maar hier ligt de focus niet op. De student krijgt een onderbouwende kennis die hem moet voorbereiden om het mastertraject. De algemene vakken zijn een pak zwaarder dan de professionele bachelor. Wiskunde is het zwaarste onderdeel in de opleiding een ook een groot struikelblok voor veel studenten. Er zijn verschillende wiskundige vakken zoals lineaire algebra, numerieke wiskunde, gewone wiskunde en statistiek. De universiteit voorziet doorgaans extra begeleiding voor deze vakken, bijvoorbeeld door een monitoraat.  Tijdens het mastertraject zijn alle vakken gericht op informatica en neemt de masterproef het meeste van de tijd in beslag. Het overgrote deel van de studenten kiest ervoor de masterproef in te dienen in tweede zit om zich meer te kunnen focussen op de resterende vakken. Wie slaagt voor zijn academische bachelor of schakelprogramma zou zeker ook de master moeten aankunnen. Een minpunt van studeren aan de universiteit is dat alles gericht is op wetenschappelijk onderzoek en niet op het economisch en ondernemend aspect van informatica.
Een student met een masterdiploma heeft een zeer sterke theoretische kennis, is getraind in het probleemoplossend denken en is capabel grote, ingewikkelde systemen te ontwerpen. Bij een student met masterdiploma mag de werkgever 100% zeker zijn dat hij zeer capabel is.

Carrière
Met beide diploma’s mag het niet al te moeilijk zijn werk te vinden. Het verschil in loon is niet zo groot voor een master of professionele bachelor die begint te werken. Het kan zelfs voorvallen dat een professionele bachelor start met een hoger loon . Het voordeel van van een master diploma is dat de student sneller werkt zal vinden en sneller de mogelijkheid krijgt door te groeien in een bedrijf. Bijvoorbeeld als er een plaats vrij komt voor een hogere functie zal de master in vele gevallen de voorkeur krijgen, zeker bij grote bedrijven en overheidsinstanties. Daarom is het aangeraden aan masters om werk te zoeken bij grote bedrijven. Op vlak van werkinhoud zal master meer systemen ontwerpen en delegeren, terwijl een professionele bachelor zich doorgaans meer specialiseert in de ontwikkeling van de systemen.

Besluit
Een is een groot verschil in moeilijkheidsgraad tussen beide opleidingen. Een student die graag programma’s ontwikkelt moet kiezen voor een professionele bachelor. Een student moet kiezen voor een masteropleiding wanneer hij ruimere carrière mogelijkheden wil, interesse heeft in de wetenschappelijk werken met informatica en de capaciteiten hiervoor heeft. Deze capaciteiten zijn karakter om veel te studeren en gedrevenheid voor alles dat informatica omvat. Welke opleiding men ook kiest, ze zijn beide uitermate interessant en scheppen meer mogelijkheiden dan welke opleiding dan ook. Informaticussen zijn vormen een hoeksteen van de maatschappij en zorgen als geen ander voor de ontwikkeling van de moderne wereld.

op
  • master
  • bachelor
  • opleiding
  • informatica