Realisaties

Carro-Bel custom ERP

Carro-Bel Group

carro-bel-group
Beschrijving
Een op maat gemaakt ERP systeem om de volledige werking van het bedrijf in 1 digitaal systeem te beheren. Van offerte tot oplevering.
Dit project werd volledig op maat gebouwd van de Carro-Bel group. Hierdoor krijgt de groep een grote efficiëntie boost waardoor een een strategische voorspring kan uitbouwen ten opzichte van concurrentie. De administratie gebeurt geautomatiseerd, de communicatie naar de klant is gestandaardiseerd en always-on, de uitvoering gebeurt met minder overhead kosten, de tevredenheid van de medewerkers/teams stijgt door de duidelijke planning en zeer volledige communicatie, al het verbruik wordt 100% correct geregistreerd wat het klantenvertrouwen ten goede komt, en nog veel meer..
De groep was al bezig met een sterke groei, maar met deze digitale asset wordt 'the sky the limit'.

Offerte module

Via de offerte module kan men op een zeer efficiënte manier een voorstel opstellen. Zowel voor professionelen of particulieren kunnen prijzen berekend wordt op een gestandaardiseerde manier, gebruik maken van de artikelen die in het aanbod zitten. Naast de standaardisatie is er ook nog steeds de flexibiliteit om het voorstel perfect te doen matchen met de structuur van de offerte aanvraag. De offertes worden digitaal verstuurd en kunnen ook digitaal goedgekeurd worden door de klant.

Contract module

Uit een goedgekeurde offerte komt een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij worden de waarden van de offerte overgenomen in een overeenkomst. Waarbij alle werken gestructureerd worden in fasen, locaties en hoeveelheden per subproject. Elke subproject krijgt automatisch een geschatte duurtijd en manueel wordt een ruwe planning toegekend.

Planning module

In een gebruiksvriendelijke agenda-view kunnen de projecten ingepland worden. Hier wordt de benodigde capaciteit/duurtijd automatisch berekend op basis van de grootte van het project. Aan de ingeplande projecten worden de teams toegekend, rekening houdend met beschikbaarheid en capaciteit.

De ploegen worden automatisch op de hoogte gebracht voor hun opdrachten en krijgen alle nodige informatie mee van de situatie ter plaatse en de uit te voeren werken.

Opvolging van uitvoering

Via een mobiele applicatie kunnen te mobiele teams de uitgevoerde werken registreren, samen met het verbruik.
Op basis van deze ingave wordt de meetstaat (project status) aangepast. Deze meetstaat wordt telkens in verhouding tot het contract geplaatst zodat de planning weet hoever de werken staan en wat de gemaakte kosten zijn ten opzichte van de contractuele waarden.

Facturatie

Naargelang de werken vorderen worden factureren gegenereerd van de uitgevoerde werken, conform de gemaakte afspraken met de klant. De klant is ten allen tijde op de hoogte van de vorderingsstaat en krijgt de mogelijkheid om deze digitaal goed te keuren.

Project Details
  • KlantCarro-Bel Group
  • Datum02/03/2020
  • Typewebapplicatie
  • Kernwoordencustom ERP, proces automation, planning, offertes, contracten, stock beheer
Bekijk dit project